Chia Samen Bio 200 gr.

Bio Chiasamen (Salvia hispanica)
Bewusster Genuss